Filosofi

Colour Energy er et selv-utviklings konsept skapt av Inger Næss . Og filosofien til Inger Næss er at kunnskap om seg selv er essensielt for fysisk-, emosjonell-, mental- og spirituell-helse, og bør komme først når det gjelder skole-utdannelse. Gjennom to bøker, flere hefter, kurs, seminar og foredrag, har hun arbeidet for å fremme forståelse av personlig energi styring. Uten personlig kraft, er vi uten personlig identitet.

Inger Næss har skapt sitt eget skole-system, Colour Energy Education Systems , hvor kunnskap og forståelse om egne farge-energier danner grunnlag for mestring av seg selv. Hun har også laget to selv-utviklings kurs, ”Colour Energy Management” og ”The Power of Seven”, og tre web-konsepter, www.colourenergy.com , www.myenergyworld.com , www.myenergyshop.com , og www.in-mindspa.com.

Colour Energy er et internasjonalt selskap med kontorer i Norge og Kanada og med distributører i Europa, USA og Australia.

Idag gjennom-strømmer Colour Energy´s farge-filosofi alle våre produkter og idéer og hoved-budskapet er: VI ER ALLE INTELLIGENTE!

Vårt konsept er delt i fem områder:

  • Produksjon og salg worldwide - Colour Energy Corp. Canada
  • Produksjon og salg i Skandinavia - Colour Energy / Partrade AS
  • Skole og undervisning - Colour Energy Education Systems
  • Vårt web-shop konsept - My Energy Shop
  • Vårt spa-konsept - Inger Næss Mind Spa
  • Terapeutisk diagnose - Biopulsar og Aurastar 2000