Fysisk/kropps intelligens


   Sosial/kreativ intelligens


   Mental/kunnskaps intelligens


   Empati/følelses intelligens


   Komm./leder intelligens


   Intuitiv/fantasi intelligens


   Visuell/åndelig intelligens


 
Det eneste skole-system basert på de syv nivåene av intelligens.
Vår skole er basert på at det ikke finnes noen utdannelse som kan være en god utdannelse, uten at kropp og sjel forstår det samme som det mentale sinnet forstår.
Å kunne forstå, er en kombinasjon av innlærte teoretiske kunnskaper og de fysiske og emosjonelle erfaringene.

Vårt mål er å gi deg kunnskaper og erfaringer gjennom vårt opplærings-system.

Vi tar i bruk fargenes språk, som er forstått både av kropp, sjel og ånd.
Gjennom fargenes språk vil du lære å forstå deg selv, og bli i stand til å forstå andre.

Vår utdannelses-ideologi bygger på de syv farge intelligensene. Vi er alle intelligente mennesker, men med forskjellige intelligens-forutsetninger. Det finnes ingen u-intelligente mennesker.


DIN BESTE INVESTERING ER EN UTDANNELSE I FARGER - BLI FARGE-PEDAGOG !